Sala de Vilalleons (Sant Julià de Vilatorta)

Situació

La Sala de Vilalleons és una domus que fou antiga casa senyorial del terme, convertit després en masia. Figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 332-M781: x 44,0 —y 38,0 (31 tdg 440380).

Per arribar-hi cal anar a Vilalleons i prendre el camí que travessa el poble, passant per darrere l’absis de l’església. En comptes d’agafar la direcció que mena a Puig-l’Agulla, cal seguir un camí en molt bon estat que surt a mà esquerra i que mena a la casa, visible des del poble estant. (GOP)

Història

Aquest...