Sant Daniel de Palou (Sant Joan de Vilatorrada)

Situada dins l’antic terme de la ciutat de Manresa, al lloc de Palou. No degué passar de capella rural. El lloc és documentat des del 978 i l’església apareix esmentada el 1285. Es devia aixecar en l’actual puig de Sant Daniel, tocant a la riera Fonollosa, però no és palesa cap resta que permeti de distingir cap part de l’edifici.