Sant Joan de Llacuna (Sant Salvador de Guardiola)

Aquest oratori es trobava dins l’antic terme de la ciutat de Manresa, a la parròquia de Sant Sadurní de Salelles i al lloc anomenat Boadella. No sabem res sobre la seva funció ni dependència; potser va dependre del monestir de Santa Cecília de Montserrat. El lloc de Boadella i l’oratori apareixen citats el 1084 en una donació feta al monestir de Santa Cecília de Montserrat d’un alou situat al comtat de Manresa a la Boadella, junt a l’oratori de Sant Joan que diuen Llacuna (Lacuna). El 1120 es documenta de nou el lloc de Sant Joan de Llacuna. El 1294 el lloc de Boadella era situat a la...