Sant Pere de l’Erm (Sant Martí de Tous)

Situació

Dues vistes de l’església, avui dia convertida en un magatzem per a usos agrícoles: des de la banda sud-est (a dalt) i des de tramuntana, amb l’absidiola nord esfondrada.

ECSA - F. Junyent i A. Mazcuñán

Aquesta església, situada a la banda septentrional del terme, s’aixeca, envoltada de conreus, prop de la carretera comarcal d’Igualada a Santa Coloma de Queralt, des d’on és ben visible.

Mapa: 35-15(391). Situació: 31TCG745026.

Just en arribar a la fita del quilòmetre 8,6 de l’esmentada carretera, a mà esquerra, surt un camí que travessa un torrent secaner, que...