Castell de Sant Martí de Tous

Segons F. Carreras i Candi aquest castell hauria estat construït l’any 798. Malgrat això, les primeres notícies documentals de Tous són del segle X i s’insereixen dins del fenomen repoblador de la vall de l’Anoia. El 960 el comte de Barcelona i Osona, Borrell II, donà a la seu de Vic el castell anomenat de Tous, el qual li havia pervingut per l’aprisió dels seus pares. Aquesta fortalesa estava inclosa dins el terme més ampli de Montbui, al comtat de Manresa. De tota manera, ben aviat es produí la separació entre el castell de Tous i la demarcació de Montbui.

Així doncs, al llarg del segle...