Castell de Fiol (Sant Martí de Tous)

Hom conserva poca informació sobre aquest castell. Surt esmentat per primera vegada el 1162 en el testament d’un cert Pere Bernat que el llegà a la seva filla Ermessenda. Malgrat això, el 1166 Pere de Queralt, abans d’ingressar com a monjo al cenobi de Poblet, fa donació de totes les seves propietats tant al monestir com als seus familiars. Entre aquestes propietats es troba el castell de Fiol, el qual mitjançant aquest document passà a mans de Ponça, germana de Pere de Queralt, casada amb Pere de Banyeres. El 1210 encara hi tenien potestat, ja que Pere de Banyeres el traspassà al seu fill...