Castell de Flix (Sant Martí de Tous)

Ha restat poca informació sobre aquest castell. La primera menció del terme de Flix és de l’any 1079, en un document de venda que fan Guadal i la seva muller Ermessenda d’un alou que limitava al nord amb el terme esmentat. Aquesta fortalesa fou senyorejada per la nissaga dels Tous. El 1199 Ramon de Tous, en testar, en feu donació al seu fill Bernat, juntament amb altres possessions.