Fortalesa de la Cucala (Sant Martí de Tous)

Les primeres referències documentals de la fortalesa de la Cucalla són del segle XII. Ara bé, segons A. Pladevall aquesta fortalesa es pot identificar amb la que el 1015 el prelat de Vic, Borrell (1010-1017) feu construir a Ató a l’anomenada Coma de Riquer. L’any 1160 el bisbe de Vic, Pere de Redorta (1145-1185), feu donació d’una domus anomenada de Cucala, situada dins el terme del castell de Jorba. De tota manera, poc després d’aquesta cessió, el prior de Sant Jaume de Calaf i el cavaller Bernat d’Artés prengueren possessió d’aquesta fortalesa.

El 1174 n’era el senyor Ramon de Tous, el...