Santa Maria de Vilaseca (Sant Martí de Tous)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Fiol. No degué passar de capella rural vinculada a un petit sector del terme o d’algun mas.

L’aparició en la documentació del terme de Fiol no es produeix fins l’any 1166, data en què en el seu testament, Pere de Queralt deixà a la seva germana Ponça, al seu fill Pere de Banyeres i a Ramon Pere el castell de Fiol.

L’església es documenta per primera vegada el 1294. En aquest any Berenguer Paloma, veí del terme del castell de Tous, feu el seu testament i entre les seves deixes piadoses a les esglésies dels voltants figura una a Santa Maria de Vilaseca. Actualment aquesta església no té culte.