Santa Maria de la Roqueta de Fiol (Sant Martí de Tous)

Situació

Santa Maria de la Roqueta de Fiol, bell exemplar del romànic tardà, capçat a llevant, exteriorment, per un absis poligonal.

ECSA - F. Junyent i A. Mazcuñán

L’església és situada en un planell alterós, prop del qual, al capcer del turó, hi ha les ruïnes del castell. (FJM-AMB)

Mapa: 35-15(391). Situació: 31TCF736989.

Història

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de la Roqueta. Inicialment no tingué funcions parroquials, que sembla que eren exercides per l’església del castell, si bé després, en un cert moment, les assumí, per perdre-les...