El centre cotoner de Barcelona

Certificat d’embarcament de cotó americà destinat a Barcelona, 1880.

Els industrials cotoners treballaven amb una primera matèria que els arribava de lluny. Calia importar-la i assegurar-se’n el proveïment. Com a epíleg a la presentació de les més importants empreses cotoneres catalanes en el procés d’industrialització, dediquem aquestes darreres pàgines a l’estructura d’aquest comerç d’importació i als primers projectes de conrear cotó a la Península, com a alternativa a la importació. La relació dels industrials amb aquests dos temes és directa, com es podrà veure.

Efectiva...