Llobet i Guri, a Calella

Josep Llobet i Guri (El Mercurio, 1931). Josep Llobet i Guri donà un fort impuls a les societats creades per ell amb seu a Calella.

L’empresa Llobet i Guri, de Calella, té les seves arrels en un mitger barceloní que es deia Miquel Recasens.

Si hem de creure el que diran els seus successors, Miquel Recasens inicià les seves activitats l’any 1835. La primera referència directa, però, és del 1860, quan presentà els seus productes a l’Exposició Industrial que se celebrà a Barcelona aquell any. Eren mitjons de fil, de cotó, de llana i d’estam de totes menes. Tenia el despatx a...