Els Jover, a Canet de Mar

Jover, Serra i Companyia es constituí el 1895 a Canet de Mar, on establí la seva fàbrica de gènere de punt.

Edifici d’oficines de la fàbrica Jover, Serra i Companyia (La Ilustració Catalana, 1910).

Fàbrica dels senyors Susagna i Ferrer i Jover i Serra, a Canet de Mar (postal del començament del segle).

Malgrat que serà una de les més importants en el seu sector, la història de l’empresa és confusa, tenint en compte les poques referències que se’n troben.

El 1910 construí un gran edifici fabril a Canet, característic de l’expansió del negoci...