Els Colomer, a Mataró

Anunci de la fàbrica de gèneres de punt Colomer Germans, societat en comandita, de Mataró (El Mercurio, 1924). Narcís Colomer inicià la fabricació de gènere de punt l’any 1880, que serà continuada el 1902 per Colomer Germans.

Narcís Colomer inicià la fabricació de gènere de punt l’any 1880 en crear Narcís Colomer i Fills. Quaranta anys abans (1842) trobem un Joaquim Colomer, fabricant de teixits de cotó amb mescla, a la mateixa ciutat, al carrer d’en Moles. En desconeixem la possible relació de parentiu.

La maquinària era alemanya. L’empresa proveïdora, tal com era costum, envià...