Joaquim Coll, el nebot d’Antoni Regàs, a Mataró

La família Regàs-Coll.

Els Regàs formaven part d’una vella família mataronina. Durant el segle XVIII hi ha un Regàs fuster i un altre d’armer. En començar el segle XIX, Felicià Regàs era industrial: un filador de cotó com tants d’altres, instal·lat al carrer de les Moles del 1824 al 1850. El 1844 estigué present a l’Exposició industrial de Barcelona, on presentà filats de cotó i jaquetes elàstiques també de cotó. El 1850 tenia 20 obrers i 840 pues en màquines mule-jennies.

El seu successor, Antoni Regàs, es passà al gènere de punt. En sabem molt poca cosa. Si entra en aquesta...