La Companyia d'Indústries Agrícoles, SA

La Azucarera del Jalón, SA (1904-1911)

Els fundadors (d’esquerra a dreta): drets, Josep Suñol i Casanovas, Jaume Carner i Romeu i Antoni Constansó i Constansó; asseguts, Juli Barbey i Poinsard i Enric Miret i Martínez (Cincuenta añosde la Compañíade Industrias Agrícolas, 1962).

La General Azucarera de España, SA, constituïda el 1903, es proposava crear un autèntic monopoli i controlar així el preu del sucre, que havia iniciat un fort descens com a conseqüència de l’èxit de la llei del 1899 i l’excés de producció en el mercat. L’operació consistia a integrar totes, o gairebé totes...