Les galetes Viñas

La gran empresa catalana de galetes va ser la creada per Pere Viñas el 1879 (Anunci publicat en una revista barcelonina a la dècada dels anys vuitanta).

Si Pere Palay va ser l’introductor del procés industrial en la fabricació de galetes, la gran empresa d’aquest sector fou l’obra d’un altre Pere, Pere Viñas i Renom, una mica més tard que ho feu el primer.

Viñas i Companyia, la seva empresa, establí la fàbrica a Sant Martí de Provençals-Poblenou, el 1879, al carrer de Castillejos. L’edifici i els tallers adjunts ocupaven un terreny de 4 000 m2. El seu nom popular serà el de La...