La Refineria de sucre de Badalona

Roget, Fontrodona i Castelló

Roget, Fontrodona i Castelló va ser la primera gran refineria de sucre de Catalunya. S’instal·là a Badalona el 1865, prop de l’estació de ferrocarril.

L’edifici central de la fàbrica tenia 50 m de façana, 30 d’amplada i cinc pisos d’alçada. Dos edificis veïns de menors proporcions eren ocupats pel magatzem del sucre brut, que arribava del port de Barcelona, i pel laboratori i les oficines, respectivament (vegeu “Diari de Barcelona”, febrer del 1868, pàg. 1 373 i següents).

L’energia era el vapor, amb dues màquines i calderes de 50 cavalls de força...