Els odontocets fisetèrids

Els odontocets són cetacis que es distingeixen de la resta perquè tenen dents. N’hi ha algunes espècies, però, en les quals aquestes dents no apareixen fins que l’animal no arriba a la maduresa sexual o s’hi troba proper. També és freqüent, en les femelles d’algunes espècies, que, fins i tot en els exemplars adults, les dents no arribin a sortir. En els odontocets actuals, totes les dents tenen la mateixa forma (són homodonts), tenen només una arrel i si es trenquen o cauen no són reemplaçades per altres de noves. A diferència dels misticets, que posseeixen un espiracle amb dos orificis...