Els insectes i l'activitat humana (III)

Insectes d’interès en agronomia o en silvicultura

Dues espècies d’insectes causants de plagues importants al nostre país, ambdós lepidòpters: a l’esquerra el cuc o corc de la fruita (Carpocapsa pomonella), o corc de les peres i les pomes, que ataca també presseguers, albercoquers i pruneres, i a la dreta, una galeria construïda pel barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina), que viu als avellaners i també als fruiters.

Rafael Campillo i Mariano Rojo.

Si és elevat el nombre d’insectes amb interès mèdic i veterinari, encara n’és més el dels insectes que incideixen sobre els boscos...