Les ascomicèides (I): discomicets

Les pezizals: cassoletes, múrgoles, tòfones i afins

Els discomicets, el primer gran grup d’ascomicètides, inclouen aquells ordres que formen els ascs sobre fructificacions obertes, en forma de plat o cassoleta, amb peu o sense, anomenades apotecis. Són ordres tan rics en espècies i diversos com les pezizals (les conegudes cassoletes, múrgoles i tòfones), les leocials (saprobis del sòl o fitoparàsits), les ritismatals (majoritàriament fitoparàsits), les ostropals (poc abundants, sobre restes vegetals en descomposició) i les patel·larials (sobre fusta en descomposició o paràsits d...