Banc Hipotecari de Catalunya, de Mola, Bosch i Companyia

Portada d’un treball sobre el Banc Hipotecari de Catalunya.

La Llei Hipotecària de 8 de febrer de 1861 regularà per primera vegada aquestes operacions i posarà en marxa una sèrie d’iniciatives, encapçalades per empreses franceses. La llei s’ha d’aplicar al cap d’un any de ser promulgada.

A Catalunya, el 1864 es constituirà l’empresa Mola, Bosch i Companyia, amb la denominació comercial de Banc Hipotecari de Catalunya. El seu propòsit és convertir-se en societat anònima amb el nom de Banc Hipotecari i Agrícola de Catalunya, però no passarà d’un projecte ambiciós...