Banc Popular espanyol (1869-1883)

Una obligació del Banc Popular Espanyol, Barcelona 1872.

Aquest banc, una societat anònima, es constituí el 26 d’abril de 1869, a Barcelona, amb el domicili i les oficines a la plaça de Sant Sebastià, núm. 15. El seu objectiu era el genèric de qualsevol banc, però segons un autor es dedicà sobretot a donar crèdit als municipis amb la garantia de la venda dels béns amortitzats (Gabriel Tortella: Los orígenes del capitalismo en España, pàg. 311).

La serva primera Junta de Govern (1881) fou la següent:

  • President – Perfecto Manuel de Olalde, exgovernador civil...