Capella de la casa Ramonico (Monesma i Queixigar)

Les ruïnes d’aquesta església són al costat de la casa Ramonico, al sud-oest de Queixigar. És un edifici totalment ruïnós del qual només resta el seu traçat en planta, que palesa que era d’una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular, sense que se’n puguin precisar més característiques.