Santa Valdesca del castell de Monesma (Monesma i Queixigar)

Situació

Absis molt malmès d’aquesta antiga capella castellera.

ECSA - F. Tur

Les ruïnes de l’antiga església de Santa Valdesca són al costat de l’església nova, al cim del turó del castell de Monesma.

Mapa: 32-11 (251).

Situació: 31TCG040768. Per a arribar-hi cal seguir el mateix itinerari que s’indica en la monografia anterior. (JAA)

Història

Manquen referències documentals que puguin il·lustrar aspectes de la història d’aquesta església. Tanmateix, d’acord amb la seva ubicació, sembla lògic pensar que fou una església vinculada al castell. De fet, encara a l’edat moderna consta que els comtes de Ribagorça, com a senyors de Monesma, en tenien el patronat.

Modernament, els seus carreus i ornaments romànics foren reaprofitats per a bastir, vora mateix, una nova església dedicada també a santa Valdesca. (JBP)

Església

De l’església de Santa Valdesca només resta una part del semicilindre absidal, corresponent a un edifici d’una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular. Es conserven dues finestres (només una sencera), de doble esqueixada, que són els únics elements destacables del conjunt, totalment ruïnós i colgat de terres i vegetació.

Els paraments visibles presenten un aparell de carreus punxonats, perfectament tallats i escairats, disposats en filades molt uniformes i irregulars. Aquest tipus d’aparell posa en evidència les formes constructives pròpies de la plenitud del segle XII o potser fins i tot del segle XIII.

Entre els carreus i elements constructius de la capella medieval que s’aprofitaren en la construcció de la nova capella de Santa Valdesca hi ha una llinda retallada en arc, que corresponia a una finestra, reutilitzada a la façana de ponent. (JAA)

Bibliografia

  • Iglesias, 1985-88, vol. I/3, pàgs. 300-301