Sant Miquel de les Vernedes (Monesma i Queixigar)

Situació

Porta de l’església d’arc de mig punt i emfasitzada per una doble arquivolta, que fou aprofitada de l’anterior edifici alt-medieval.

ECSA - J.A. Adell

La capella de Sant Miquel ocupa l’angle sud-est de la casa Gordo o de les Vernedes, que es troba isolada a uns 2 km del barri del Noguero de Monesma. Mapa: 32-11 (251). Situació: 31TCG043785. S’hi accedeix per la carretera local que ve de Castigaleu i passa per Monesma fins a superar el quilòmetre 31. Aleshores, la carretera es bifurca i a mà dreta, uns metres més endavant, caldrà prendre la pista que porta a Soliveta, de la qual surt un trencall que porta a la casa esmentada.

Església

L’actual església és un edifici d’una sola nau, totalment incorporat a l’obra de la casa de la qual forma una estança. Probablement, l’actual edifici de l’església és contemporani del cos de la casa. Tanmateix, aprofita en la seva façana sud-oest la porta d’una altra església (d’època altmedieval), amb arc de mig punt ressaltat per una doble arquivolta, l’exterior recta i la interior bisellada i ornada amb boles. Aquesta arquivolta interior arrenca d’un plec amb una senzilla ornamentació incisa.

Per sobre de la porta hi ha una llinda retallada en arc, que procedeix d’una finestra de l’edifici alt-medieval, la qual per les restes conservades sembla una obra ja tardana, de la fi del segle XII o ja del segle XIII.