Casa de Vilajoana (Avià)

Situació

Una vista de l’interior de la construcció.

J. Bolòs

Edifici, en part de l’alta edat mitjana, convertit en masia, segurament, des del final de l’època medieval i situat al terme d’Avià, prop de Graugés. Aquest edifici figura situat en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 293—M781: X 05, 6— y 56, 8 (31 TDG 056568).

Per arribar-hi, des d’Avià, cal anar a Graugés; el mas de Vilajoana és situat a menys d’un quilòmetre d’aquest veïnat, cap al sud-oest.

Casa

L’actual mas de Vilajoana, que en realitat deu ésser una “Vila Jussana”, amaga una construcció de planta gairebé quadrada, feta amb aparell d’opus spicatum i datable vers els segles IX o X. Les mides d’aquesta construcció, inicialment potser senyorial, són: paret nord; 13,20 metres, paret est; 12,60 metres, paret sud; 12,20 metres i paret oest; 12,70 metres. El gruix dels murs oscil·la entre els 100 cm del de la façana de tramuntana i els 80 o 90 cm de la paret de llevant; el mur de migjorn ha sofert moltes transformacions. Les parets d’abans de l’any 1000 tenen una alçada de prop de 4 metres.

En època gòtica, s’afegí a aquest edifici unes arcades ogivals i una nova porta. Modernament aquesta construcció fou ampliada.