Sant Sadurní de Clarà (Avià)

L’església de Clarà, dedicada a Sant Sadurní, estava situada dins els límits de l’antic castell de Clarà, segurament un castell de l’època carolíngia que devia dependre del castell d’Avià. Fou, des dels seus orígens, una església sufragània de la parroquial de Sant Martí d’Avià. L’església devia ser construïda per acollir religiosament la petita comunitat d’homes que formaven la vila de Clarà (Clairano vel suis villaribus), al costat del castell de Clarà (Castro Clairano), tal com s’esmenta en l’acta de consagració de Sant Martí d’Avià l’any 907. El lloc és esmentat també com una de les...