Torre de defensa d’Obiols (Avià)

Situació

Les restes d’aquesta fortificació les trobem sobre un turó, molt a prop de l’església de Sant Vicenç d’Obiols, vers tramuntana. Aquesta torre figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 293-M781: x 06,3 — y 57,3 (31 TDG 063573).

Per visitar aquestes restes cal emprendre la carretera C-1411, en la qual, entre Gironella i la Colònia Rosal, es troba, al lloc dit la Plana i a mà esquerra, una pista que en bon estat mena a Obiols. El recorregut d’aquesta pista fins a Obiols és d’uns tres quilòmetres. El trencall és indicat per un rètol. (MDSS)

Història

Les referències històriques sobre el lloc d’Obiols ens porten als primers segles de l’alta edat mitjana. L’any 798 Lluís el Piadós, rei d’Aquitània, encarregà l’ocupació i la fortificació dels llocs d’Osona, Casserres i Cardona, com a primers punts de configuració de la Marca Hispànica. Per unir aquestes places fortes es creà una línia fortificada al llarg del Llobregat i del Cardener que cal pensar que passava per Berga, Obiols, Casserres i Viver. Aquesta línia era formada per unes senzilles torres de defensa de fusta, de planta circular, encastades a la roca i que, situades en llocs elevats protegien les vies de comunicació. (MDSS)

Torre

A Obiols les restes de la torre de defensa carolíngia es conserven en un estat molt precari. Es poden veure en un petit turó rocós que forma una codina, molt proper, com hem dit, a l’església, un seguit de forats rodons, disposats en cercle, alguns molt ben marcats i d’altres més desdibuixats, els quals probablement podien constituir la infraestructura de la fortificació, potser una torre de guaita o de defensa, construïda amb fusta.

En aquest mateix indret també és visible una graonada, força erosionada, excavada a la roca, de difícil datació, que salva el desnivell donat per l’alçada, constituïda en espona, per la codina. (MDSS-FJM-AMB)

Bibliografia

  • Diversos autors: Gran Geografia comarcal de Catalunya. Enciclopèdia Catalana, S. A., vol. 2, Barcelona 1981, pàgs. 259 i ss
  • Manuel Riu: Probables huellas de los primeros castillos de ¡a Cataluña carolingia, a “San Jorge”, núm. 47, Barcelona, juliol de 1962, pàgs. 35-39
  • Rosa Serra i Maria Dolors Santandreu: Sant Vicenç d’Obiols (2a ed.), Parròquia de Sant Vicenç d’Obiols 1984, pàg. 13