Castell Arnau o torre Berardo (Sabadell)

Les referències documentals del castell Arnau són molt tardanes. La primera menció d’aquesta fortalesa és del 1310, quan n’era el propietari Simó de Castell Arnau. Aquest castell, que pertanyia a la jurisdicció de la vila i terme de Terrassa, era situat dins la parròquia de Sant Julià d’Altura.

El 1356 la possessió correspon a Borrell de Castell Arnau. Al segle XV la propietat encara romania en poder dels seus descendents. El 1662 la torre fou venuda a un genovès anomenat Francesc Berardo.

Sembla que les restes que encara se’n conserven pertanyen a una construcció feta a l’inici del segle XIII. Actualment aquesta edificació ha estat destinada a restaurant.