Castell de Bassegoda

Els estudiosos creuen que aquest castell era situat al cim del puig de Bassegoda, al municipi del mateix nom. Com sigui que no ens n’han arribat restes, en tenim molt poca informació. Cronològicament el castell surt esmentat a partir de l’any 1070 i en tenim notícies fins L’any 1292. Tot i que no podem donar una línia successòria dels senyors del castell, sí que disposem de notícies d’algun d’ells. Així, el primer del qual sabem alguna cosa és Guillem Bernat (“Guillermi Bernardi”) fill d’Arsenda, que prestà jurament de fidelitat al comte Bernat II de Besalú, probablement després de l’any...