Castell de Benviure o Biure (Veciana)

Les notícies sobre el castell de Biure són escasses. La primera referència documental és de l’any 1048. En aquesta data un sacerdot anomenat Radulf va vendre al jutge Adalbert i a la seva muller la quadra de Benviure. L’any 1066 els esposos Miró Martí i la seva muller Ermeniarda venen als comtes de Barcelona unes propietats que els venedors tenien en el lloc anomenat Benviure, les quals tenien gràcies a la donació que els havia fet Guillem Guifré de Balsareny. No coneixem cap més notícia d’aquesta fortalesa fins al segle XIV. El 1394 el rei Joan I manifestà la incorporació dels llocs de...