Sant Salvador de Miralles (Veciana)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Miralles. Des de molt aviat tingué funcions parroquials que encara manté en l’actualitat.

El lloc i l’església es documenten per primera vegada l’any 1063 en el testament sagramental de Miró, el qual deixà el vi de Miralles i un auri a Sant Salvador. Encara que es fa difícil assegurar amb tota certesa que es tracta de l’església que s’estudia aquí, és molt probable que així sigui. Més segura és l’aparició del terme del castell de Miralles l’any 1069, data en què Ramon Guadall de Calders i la seva muller Arsenda donaren a la...