Sant Jaume de Durban (Veciana)

Aquesta església era situada en l’antic terme del castell de Segur, al lloc de Durban. Les seves funcions no sobrepassaren les de sufragània de Santa Maria de Segur. Depengué de la canònica de Santa Maria de l’Estany per donació del bisbe de Vic.

Les primeres notícies del terme del castell són de l’any 1075. En aquesta data, Ramon Guadall de Calders en el seu testament deixà al seu fill Guillem Ramon de Calders el castell de Segur entre altres.

El lloc de Durban es documenta per primera vegada l’any 1048, en una venda feta per un sacerdot anomenat Radulf a Adalbert, jutge, i a la seva...