Sant Miquel del castell de Veciana

Situació

Vista des del sud-est de les ruïnes de l’església i del seu entorn un cop acabada la restauració.

J. Isern

L’església és emplaçada al costat de les ruïnes del castell, la situació i l’accés del qual ja hem descrit en l’apartat anterior. (FJM-AMB)

Mapa: 35-15(391). Situació: 31TCG741129.

Història

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Veciana. Només fou capella i no sembla pas que arribés a tenir funcions de sufragània.

El castell de Veciana es documenta a partir del 1045, any en què Bernat Guifred feu testament i deixà a la canònica...