Castell de Cugul (Sarral)

Fortalesa desapareguda situada a l’extrem nord-est del municipi, a l’indret de l’actual masia de Cugul. Les notícies documentals sobre el castell de Cugul són escasses, bé que molt antigues, atès que sabem que ja existia l’any 1073, en què el comte Ramon Berenguer I cedí a Udalguer Ramon una quadra que es trobava al comtat de Barcelona, dins el terme de Montclar, al lloc anomenat Bufalla (actual Vallverd) per tal que hi bastís un castell. Un dels límits territorials d’aquest lloc era el camí que anava fins “ante ipsum castrum Mironis Otonis quod modo vocatur Cugul”. L’any 1178 es documenta...