Sant Llorenç de Montbrió de la Marca (Sarral)

Església parroquial del petit poble de Montbrió de la Marca, al nord-est del terme municipal. Malgrat que del lloc i el castell de Montbrió de la Marca se’n tenen referències des de la segona meitat del segle XI, cal esperar el final de la centúria següent per a tenir-ne de la seva església parroquial. L’església de Monte Briso apareix esmentada per primera vegada en la butlla que el papa Celestí III atorgà l’any 1194 a favor de l’església tarragonina. Segons la relació de dècimes papals de 1279-1280, el rector de Montbrió hi contribuí amb 40 sous. Al final del segle XV consta que la...