Sant Joan Baptista de Vallverd (Sarral)

No es tenen referències d’aquesta església anteriors al 1300, però és raonable pensar que ja existia en època romànica. El primer esment del lloc i del castell de Vallverd és del 1073, en què el comte Ramon Berenguer I cedia Udalguer Ramon el lloc anomenat Bufalla (nom antic de Vallverd) per tal que hi bastís un castell. L’església de Vallverd fou una sufragània tradicional de la parròquia de Rocafort de Queralt. Actualment la primitiva església es troba en ruïnes i el culte es realitza en una capella moderna. (MMFG)

Al cementiri de Vallverd s’han localitzat dues esteles funeràries...