Castell de Montbrió de la Marca (Sarral)

Segurament aquesta fortalesa degué bastir-se a mitjan segle XI, atès que el lloc de Montbrió ja existia vers l’any 1073, quan el comte Ramon Berenguer I concedí a Udalgar Ramon la quadra de Bufalla (més endavant Vallverd), dins el castell de Montclar, perquè hi bastís un castell. Entre els límits de la quadra que descriu el document s’esmenta el terme de Montbrió. El 1075 el comte Ramon Berenguer I cedí a Ramon Arnau el castell de Montbrió.

Al segle XII la fortalesa de Montbrió era senyorejada per Guillem Dalmau de Cervera, el qual en fer testament la llegà al seu net, Guerau de Jorba...