Castell de Durfort (Calonge de Segarra)

Inicialment aquest castell s’anomenà de Follia. Depengué de la canònica de Sant Vicenç de Cardona per donació dels vescomtes de Cardona.

Aquest castell es documenta per primera vegada l’any 1040, data en què es consagrà l’església de Sant Vicenç de Cardona, i entre les possessions de l’esmentada canònica figuren el castell, l’església i la vila de Follia, cedits pel bisbe d’Urgell i el vescomte de Cardona, Eriball, com a dotació de la nova església.

El domini de la canònica sobre el castell es constata també en la butlla del papa Anastasi IV de l’any 1054 que confirmava els béns de...