Sant Joan de les Quadres (Calonge de Segarra)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Calonge. No tingué funcions parroquials i no degué passar de sufragània o de capella rural del lloc de Quadres. Depengué de la canònica de Sant Vicenç de Cardona per donació dels vescomtes de Cardona, senyors del lloc.

Les primeres notícies del lloc i de l’església corresponen a l’any 1154, quan en la butlla del papa Anastasi IV per la canònica de Sant Vicenç de Cardona, entre les possessions confirmades apareix la de Sant Joan de Quadres (Quadris), amb la vila i els delmes. No es coneix com passà a dependre de la canònica...