Sant Joan de les Quadres (Calonge de Segarra)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Calonge. No tingué funcions parroquials i no degué passar de sufragània o de capella rural del lloc de Quadres. Depengué de la canònica de Sant Vicenç de Cardona per donació dels vescomtes de Cardona, senyors del lloc.

Les primeres notícies del lloc i de l’església corresponen a l’any 1154, quan en la butlla del papa Anastasi IV per la canònica de Sant Vicenç de Cardona, entre les possessions confirmades apareix la de Sant Joan de Quadres (Quadris), amb la vila i els delmes. No es coneix com passà a dependre de la canònica cardonina, ja que no figura entre les propietats cedides a Sant Vicenç de Cardona l’any 1040 amb motiu de la consagració i la dotació de l’església. Segurament la incorporació fou posterior, ja que en una còpia de la mateixa acta de consagració del segle XII figura una interpolació posterior a l’any 1040 que fa constar que la canònica tenia la torre, la vila i l’església de Quadres.

No se sap si mai tingué funcions de sufragània, únicament es documenta que l’any 1685 era considerada com una capella de la parròquia de Calonge, condició que encara té en l’actualitat.

L’església continua tenint culte com a capella del lloc de Quadres.