Sant Miquel d’Aleny (Calonge de Segarra)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell d’Aleny. Inicialment tingué funcions parroquials, però les perdé més tard. Depengué de la canònica de Sant Vicenç de Cardona, que també era senyor del castell.

El terme del castell d’Aleny es documenta per primera vegada en el testament d’Oliver, redactat l’any 1082, en el qual deixava a Sant Vicenç de Cardona el castell d’Aleny. No és fins a aquesta data que la canònica de Sant Vicenç de Cardona entrà en possessió del castell d’Aleny, i també de la seva església, per la qual cosa s’ha de considerar una interpolació posterior l...