Castell de Tudela (Sant Gregori)

Situació

La torre del castell de Tudela és situada al cim de la muntanya de Sant Grau, a ponent del poble de Sant Gregori.

De la carretera que va de Sant Martí de Llémena a Constantins, surt a mà esquerra, a les Serres, una pista de terra que, després de 6 km de seguir la carena, arriba al peu del turó del castell. També s’hi pot arribar des de Sant Gregori.

Mapa: L38-13(333). Situació: 31TDG765492. (JBM)

Història

Sembla que la família dels Montcada va tenir drets sobre aquest castell al llarg d’una bona part de l’edat mitjana. Tal com trobem a Els castells catalans, cap a mitjan segle XI, Ramon, fill de Ledgarda, jurà fidelitat al comte Ramon Berenguer I pels castells de Tudela (“castro de Todela”) i de Fornells. En aquest mateix moment, un germà d’aquest Ramon, anomenat Berenguer, que era abat, també jurà fidelitat al comte per aquest mateix castell de Tudela. Encara al mateix segle trobem documentats altres senyors de Tudela que segurament tenien drets sobre aquest castell proper a Girona: Ramon Mir de Tudela, Arnau Guillem de Tudela i Guillem, fill d’Arnau Guillem de Tudela. L’any 1136 hi hagué una convinença o pacte entre el senescal Guillem Ramon, de la família dels Montcada i el comte Ramon Berenguer IV, per aquest castell i molts d’altres. En un document del 1178 trobem esmentat el nom dels castlans d’aquest castell: Pere de Tudela i el seu germà Berenguer. Sabem també que, el 1183, el senyor Mir d’Hostoles —que segurament era feudatari dels Montcada— tenia el castell de Tudela. El puig de Tudela és esmentat en un dels capítols de la Crònica de Bernat Desclot, en relació amb uns fets que s’hi esdevingueren l’any 1285 arran de la invasió francesa. Quan l’any 1291 l’infant Pere es casà amb Guillema de Montcada rebé en dot el castell de Tudela. Tanmateix, l’any 1314 Ermessenda de Cartellà era senyora dels castells de Rocacorba, Tudela i Colltort; segurament, però, els Montcada hi mantingueren l’alta senyoria o bé uns drets. (JBM)

Castell

Planta de la torre del castell, els darrers temps adossada a una casa de pagès, propera a la capella de Sant Grau.

J. Bolòs

Al cim del turó de Sant Grau, hi ha una sèrie de construccions adossades les unes a les altres. La més oriental n’és l’església i la més occidental, una torre de planta circular. Entremig d’aquests dos edificis hom construí, en època moderna, una casa de pagès, que degué aprofitar la part baixa de la torre del castell, l’única que s’ha conservat. El diàmetre interior d’aquesta torre circular és d’uns 2 m; el gruix del seu mur és de 2,2 m. Aquest edifici, força malmès, que ara només té, a la cara exterior, una alçada d’uns 2,5 m, devia ésser molt més alt —com es desprèn del gruix del mur—, i acompanyat d’altres construccions. Els seus carreus, units amb morter de calç, fan uns 15 cm per 40 cm. Podem datar aquesta torre a la fi del segle XI o al segle XII. (JBM)