Santa Maria de Ginestar (Sant Gregori)

Situació

Vista de llevant de l’església, modificada per construccions més tardanes, que conserva íntegre el primitiu absis llis.

F. Tur

L’església parroquial de Santa Maria de Ginestar és situada sota la carretera de Girona a les Planes d’Hostoies, per Sant Gregori, a uns 12 km de Girona, en un pintoresc emplaçament, una balma de pedra tosca.

Mapa: L38-12(295). Situació: 31TDG767516. (JAA)

Història

Aquesta església parroquial és esmentada en el testament de Dolça, senyora de la vall i del castell d’Hostoles, de l’any 1184, la qual llegà dos sous a l’església “Sanctam Mariam de Ginestar”. L’any 1359 el lloc tenia set focs d’església i el 1698 era possessió reial. En depèn el santuari de Santa Afra. (ASA)

Església

És un edifici d’una nau, capçada a llevant per un absis semicircular allargassat, obert a la nau per un arc triomfal, a la qual s’afegí, a migdia, una capella, i a tramuntana, un campanar de torre i una sagristia, en el moment en què es redecorà el seu interior i es remodelà la façana de ponent, on s’obre la porta, amb llinda.

Planta de l’església, ampliada prop la capçalera, que presenta una tipologia molt arcaica i difícil de precisar a causa de les reformes i emblanquinades.

R. M. Castells

La decoració interior i l’emblanquinat de les façanes impedeix escatir-ne plenament les característiques: al cantó de migdia de l’absis és visible una finestra, paredada, i al centre n’hi havia una altra; també es veu part del parament, amb un aparell de petits carreus i reble, travats amb morter de calç.

Per aquests detalls, i també per la forma de l’absis, no podem excloure que es tracti d’un edifici construït al segle X o al principi del segle XI, seguint formes arcaiques. (JAA)

Bibliografia

  • Monsalvatje, XVI, 1908, pàg. 198.