Castrum Factum de Domenys (Sant Gregori)

En diversos preceptes carolingis concedits a la seu de Girona s’esmenta un “Castellum Fractum”. De fet, en el diploma de l’any 834, s’esmenten les vil·les dites “Castellum Fractum et Parietes Ruffini”. El 844, un altre diploma diu: “Castellum Fractum cum villa que appellatur Parietes Ruffini”. Aquest castell segurament era una construcció més antiga, de la qual potser només restava ja un record. Les Parietes Ruffini eren a prop de Domenys (Sancti Felicis de Pariete Rufino, locus sive vicinatus de Domenys).