Sant Bartomeu de Segalars (Sant Gregori)

Situació

La capella de Sant Bartomeu de Segalars és situada al sud del terme municipal, prop del Pla de Sant Bartomeu, el qual termeneja amb el riu Ter. L’esglesiola es troba al costat del mas Jorda, també dit cal Bord, el qual serveix avui dia de cabanya.

Mapa: L38-13(333). Situació: 31TDG793477.

Hi porta un camí que surt del nucli històric de Sant Gregori, en direcció sud-est, continua vers el mas Castell i el mas Torron i deixa al peu de la masia de Can Bord, que s’estén per un sector fèrtil de regadiu entre el riu Ter i la riera de Llèmena. (APF)

Història

Tot i que el lloc de Segalars apareix documentat des del 1091, de la capella de Sant Bartomeu no es tenen notícies fins al 1401, quan consta que tenia una confraria i un capellà beneficiat. Malgrat les referències històriques tardanes, el seu origen és romànic, com demostren tant el titular com la tipologia constructiva, la qual correspon als segles XII-XIII. El culte i el benefici es documenten fins al 1732. La capella va ser abandonada el 1936. (APF)

Església

És un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil apuntat, reforçada per dos arcs torals, del mateix perfil, que arrenquen de sengles pilastres adossades als murs, i capçada a llevant per un absis semicircular obert directament a la nau, i cobert amb una volta de quart d’esfera, que com les de la nau, arrenca d’una senzilla motllura. Al centre de l’absis s’obre una finestra de doble esqueixada. La façana de ponent ha estat totalment modificada en el seu estat original, amb la reforma de la porta, l’obertura de dues finestres, i l’afegitó d’un porxo, modificacions que es devien produir coetàniament amb els contraforts que reforcen els murs laterals de la nau.

Tots els paraments són enguixats interiorment, i arrebossats a l’exterior, i cal assenyalar l’absència total d’ornamentació, i la solució del carregament de l’absis amb el cos de la nau, del mateix ample que aquesta.

Les seves característiques semblen apuntar que es tracta d’un edifici construït a la darreria del segle XII, o millor dins el segle XIII, amb unes proporcions ambicioses, dins un model rural. (JAA)

Bibliografia

  • Calzada, J., 1986, pàg. 159-162.