Santa Maria de Calders (Sant Gregori)

Situació

Església romànica d’una gran simplicitat amb la coberta i el campanar méas tardans.

F. Tur

Per la carretera de Girona a Olot hom pot arribar a Santa Maria de Calders (o Mare de Déu de Calders); a 13 km, surt de Girona la carretera que porta a Sant Gregori i a 1,5 km aproximadament hi ha la pista, en direcció de tramuntana, que mena a Calders, a uns 400 m.

Mapa: L38-13(333). Situació: 31TDG729478. (JAA-MLlC)

Història

D’aquesta capella, situada al terme de Constantins, parròquia de la qual depenia, no n’ha restat cap notícia documental de l’època romànica. Les notícies són tardanes, dels segles XVI i XVIII. (ASA)

Església

L’església de la Mare de Déu de Calders és un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó, lleugerament apuntada, reforçada per un arc toral i capçada a llevant per un absis semicircular.

Al mur de migdia, a tocar de l’absis, s’obre una finestra de doble esqueixada. La porta, adovellada, s’obre al mur de ponent, coronat per un campanar d’espadanya de dos ulls, que és resultat probablement d’una reforma tardana de l’edifici.

L’aparell és format per petits carreus sense desbastar disposats formant filades. L’estructura de l’aparell i les proporcions de les seves parts, especialment l’absis, permeten apuntar una filiació dins les formes del segle XII, amb una tecnologia encara ancorada en els tipus constructius del segle XI. (MLlC-JAA)

Bibliografia

  • Monsalvatje, XVI, 1908, pàg. 38.