Castell des Vinyol (Llers)

Hom té notícia que Gallart des Vinyol era senyor d’aquest castell, l’any 1231. Fou succeït pels senyors del castell d’Hortal. Segons Gregori Pallisser, el castell des Vinyol era situat a ponent del mas Rotllons i a migjorn del mas Mir. Al segle XVIII ja no en restava cap vestigi.