Sant Julià de Llers

La “villa Lertio” o “Lercio” és esmentada entre els llocs on tenia possessions l’abadia de Sant Pere de Rodes en epístoles papals dels anys 974 i 990 i en un precepte del rei Lotari, de l’any 982. El clergue Guigó, en el testament de l’any 982, deixà unes terres a l’església o esglésies de Sant Julià i Sant Esteve de Llers. L’església parroquial de Llers apareix esmentada com a tal en el testament del comte Bernat Tallaferro de l’any 1020. L’any 1459, a causa de l’estat del temple, calgué construir una nova volta. Al final del segle XVIII fou aixecada una nova ¡ àmplia església que fou...