Sant Bernat (Argelers)

No se sap res d’aquesta església desapareguda, que era situada al nord-oest del territori d’Argelers. Un lloc dit colomina de Sant Bernat, esmentat des del 1681, recorda avui la seva existència.